Robotizácia a automatizácia

Anotácia

Automatizácia a robotizácia prestupujú mnohými odbormi ľudskej činnosti. Hoci jej ťažisko spočíva v priemyselnej výrobe a väčšina ľudí si pod pojmom „robot“ a „automatizácia“ pravdepodobne najskôr predstaví výrobnú halu s linkami, po ktorých putujú polotovary automobilov alebo elektronické súčasti, čím ďalej tým viac sa začína rozširovať aj v kanceláriách, kde softvérové roboty preberajú rutinné a opakované činnosti. V kombinácii s prvkami umelej inteligencie sa potom stávajú silnými nástrojmi, ktoré zlacňujú, zefektívňujú a skvalitňujú prácu s dátami.

Robotická automatizácia procesov (RPA), ktorej je venovaná prvá časť tohto modulu, predstavuje jednu časť zo širokého spektra automatizačných riešení, avšak veľmi významnú. RPA je na rozdiel od priemyselnej automatizácie, ktorá je založená na strojných zariadeniach, postavená na softvéri. Softvérové ​​roboty dokážu napodobniť úkony ľudí, ktorí pracujú na počítačoch, a prevziať za ne náročné a opakované úkony.

Úloha RPA je v dnešnej dobe natoľko kľúčová, že sa dá bez preháňania povedať, že firma či spoločnosť, ktorá tieto nástroje nevyužíva, silne riskuje stratu konkurencieschopnosti, a to bez ohľadu na to, aká dobrá je jej súčasná pozícia.

V druhej časti tohto výukového modulu sa budeme venovať automatizácii a robotizácii výroby. Okrem nových technologických možností, ktorých trvalo rýchlo pribúda, sa v súčasnej dobe mení predovšetkým motivácia na jej zavádzanie. Zatiaľ čo ešte pomerne nedávno firmy a inštitúcie pristupovali k implementácii automatizačných riešení výhradne z dôvodu zvýšenia produktivity práce, dnešné pohnútky sú už oveľa komplexnejšie – aj keď je požiadavka na trvalé zvyšovanie produktivity pochopiteľne stále aktuálna, čím ďalej tým viac nadobúda na význame aj dôraz na neustále zvyšovanie. kvality, znižovanie nákladov a v poslednej dobe aj nedostatok pracovných síl.


Odporúčaná literatúra

  • Peter H. Diamandis a Steven Kotler, The future is faster than you think: Simon & Schuster (2020)
  • Mary C. Lacity a Leslie P. Willcocks, Service Automation, Robots, and the Future of Work: SB Publishing (2016)
  • Mary C. Lacity a Leslie P. Willcocks, Robotics Process Automation and Risk Mitigation: The Definitive Guide: SB Publishing (2017)
  • Mary C. Lacity a Leslie P. Willcocks, Robotics Process Automation and Cognitive Automation: The Next Phase: SB Publishing (2018)
  • Mary C. Lacity, John Hindle a Leslie P. Willcocks, Becoming Strategic with Robotic Process Automation: SB Publishing (2019)

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu