BBA – Management a leadership

Profesijný vzdelávací program BBA Zmanagement a leadership ponúka štúdium v komplexnej forme.

Prínosy a obsah programu

 • Získanie najdôležitejších poznatkov z oblasti managementu, leadershipu a manažérských zručností v komplexnej forme.

 • Po absolvovaní tohto programu študenti automaticky spĺňajú požiadavky pre prijatie ku štúdiu MBA programu.

 • Tento program je určený absolventom stredných škôl a gymnázií, prípadne uchádzačom bez predchádzajúcej manažérskej praxe, ktorí chcú získať teoretické znalosti zo všetkých kľúčových oblastí managementu sociálnych služieb.

 • Štúdium pripravuje na profesionálny výkon v rámci budúcej manažérskej pozície.

Cena štúdia BBA

Najbližší cyklus štúdia BBA október 2024.

Prihláste sa teraz za výhodnejšiu cenu.

Cena štúdia

2 734 EUR bez DPH 1 920 EUR bez DPH 2 323 EUR s DPH
 • Podanie prihlášky
  je zadarmo
 • Nezaberie viac
  ako 2 minúty
 • Pomôžu vám naše
  študijné koordinátorky

Priebeh štúdia

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom sedem študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po štyroch a troch moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracováva záverečnú prácu.

 • V prvom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretnú s jednotlivými lektormi pre daný semester. Tí tu študentov oboznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • V polovine semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva ďalšie tri moduly semestra. V druhom semestri prebieha vždy na začiatku jeden seminár, kde prebehne výklad za zostávajúce dva moduly semestra. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkom tri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3x45 minút).

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Na prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne a záverečné práce vypracované v jazyku slovenskom.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou - online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a štúdiové materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi telefonicky, dotazom cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie či osobne.

 • Študenti sa na plnenie študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samotúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus na štúdium škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií modernej online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice je teraz študentom poskytnutý fond viac ako 1.000.000+ titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

Zobraziť viac informácií

Akreditácia ASIC

BRITISH BUSINESS SCHOOL (BBS) je akreditovaná ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities), ktorá je akreditačnou inštitúciou pre medzinárodné školy, vysoké školy a univerzity. BBS získala pre svoju činnosť status Premier ASIC. Akreditácia ASIC uľahčuje študentom ich rozhodovanie, pretože preukázateľne informuje o tom, že nimi akreditované školy, univerzity a vzdelávacie organizácie patria medzi vysoko kvalitné inštitúcie.

ASIC je uznávaný UKVI vo Veľkej Británii a je členom CHEA International Quality Group (CIQG) v USA. Rovnako je členom BQF (British Quality Foundation) a inštitucionálnym členom EDEN (European Distance a E-learning Network).

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu