BBA – Management a leadership online

Profesijný vzdelávací program BBA Management a leadership online ponúka štúdium v komplexnej forme.

Prínosy a obsah programu

 • Získanie najdôležitejších poznatkov z oblasti managementu, leadershipu a manažérských zručností v komplexnej forme.

 • Po absolvovaní tohto programu študenti automaticky spĺňajú požiadavky pre prijatie ku štúdiu MBA programu.

 • Tento program je určený absolventom stredných škôl a gymnázií, prípadne uchádzačom bez predchádzajúcej manažérskej praxe, ktorí chcú získať teoretické znalosti zo všetkých kľúčových oblastí managementu sociálnych služieb.

 • Štúdium pripravuje na profesionálny výkon v rámci budúcej manažérskej pozície.

Cena štúdia BBA

Najbližší cyklus štúdia BBA október 2024.

Prihláste sa teraz za výhodnejšiu cenu.

Cena štúdia

2 734 EUR bez DPH 1 920 EUR bez DPH 2 323 EUR s DPH
 • Podanie prihlášky
  je zadarmo
 • Nezaberie viac
  ako 2 minúty
 • Pomôžu vám naše
  študijné koordinátorky

Priebeh štúdia

 • 7 modulov - 7 seminárov v rozsahu 3 vyučovacích hodin, tj. 3x45 minút.
 • Stretnutia sa konajú vždy raz v mesiaci, vo všedný deň po 17:00 hodine v rozsahu 3x45 minút. Presný termín a čas seminárov je plánovaný zhruba 2 mesiace dopredu.seminářů je plánován zhruba 2 měsíce dopředu.
 • Účasť na seminári a videokonferenciách povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.
 • Dĺžka štúdia BBA programu je 1 rok; štúdium prebieha v českom jazyku.
 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu, ktorá je následne klasifikovaná lektorom.
 • Celé štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
 • E-learning - moderná študentská sekcia obsahujúca študijné podklady; bezplatná online knižnica.
 • E-learning - moderná študentská sekcia obsahujúca študijné podklady; bezplatná online knižnica.
Zobraziť viac informácií

Akreditácia ASIC

BRITISH BUSINESS SCHOOL (BBS) je akreditovaná ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities), ktorá je akreditačnou inštitúciou pre medzinárodné školy, vysoké školy a univerzity. BBS získala pre svoju činnosť status Premier ASIC. Akreditácia ASIC uľahčuje študentom ich rozhodovanie, pretože preukázateľne informuje o tom, že nimi akreditované školy, univerzity a vzdelávacie organizácie patria medzi vysoko kvalitné inštitúcie.

ASIC je uznávaný UKVI vo Veľkej Británii a je členom CHEA International Quality Group (CIQG) v USA. Rovnako je členom BQF (British Quality Foundation) a inštitucionálnym členom EDEN (European Distance a E-learning Network).

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu