Poplatky
za štúdium MBA

Kvalitné štúdium MBA
na BRITISH BUSINESS SCHOOL

 • Využite túto ponuku a získajte možnosť kvalitného štúdia MBA za cenu 3 630 EUR bez DPH (pôvodná cena štúdia 5 061 EUR bez DPH).

 • Vzdelanie je tá najlepšia investícia.
 • Podanie prihlášky
  je zadarmo.
 • Nezaberie viac
  ako 2 minúty.
 • Pomôžu vám naše
  študijné koordinátorky.

Cena štúdia MBA v EUR

Uvedené ceny sú platné do 14. 7. 2024 a sú bez DPH.

Využite mimoriadnu cenu štúdia.

Možné aj na viac splátok

5 061 EUR bez DPH 3 300 EUR bez DPH 3 993 EUR s DPH

Cena zahŕňa

 • spracovanie prihlášky
 • interaktívne prednášky formou workshopu so špičkovými lektormi za každý modul štúdia, vrátane občerstvenia a obeda
 • počas štúdia prístup do moderného on-line vzdelávacie platformy
 • študijné materiály potrebné na štúdium
 • prístup do online knižnice
 • zapožičanie kníh zo školskej knižnice
 • možnosť zmeny programu do 2 mesiacov po začatí štúdia
 • plná administratívna podpora študijného oddelenia
 • konzultácie s lektormi
 • vedúci a oponent z radov CBS + spracovanie posudkov k záverečnej práci od vedúceho a oponenta
 • 3 pokusy na splnenie každého modulu
 • diplom v anglickom jazyku s dvojjazyčným dodatkom
 • možnosť opakovania neúspešnej obhajoby
 • alumni klub
 • prednášky a semináre na aktuálne témy nad rámec štúdia
 • náhrada zameškanej výučby
 • osobný prístup, individuálne riešenie študijných záležitostí

Absolvovaním štúdia je možné získať aj medzinárodný certifikát IES.
Podanie prihlášky je ZADARMO, neplatíte žiadny manipulačný poplatok!

Možnosť úhrady v splátkach

Študenti si štandardne môžu celkovú cenu za štúdium rozložiť do dvoch splátok. Po individuálnej dohode a na žiadosť študenta je možné rozložiť platbu štúdia aj do viacerých splátok. Splatnosť prvej splátky je do štrnástich dní od podpisu zmluvy o štúdiu, ďalšie nasledujú podľa dohodnutého splátkového kalendára.

Daňové zvýhodnenie

Štúdium MBA je daňovo uznateľná položka, ktorú môže zamestnávateľ a podnikateľ uplatniť v základe dane z príjmu ako výdavky na odborný rozvoj. Súčasne pre zamestnancov ide o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmov oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu