Podmienky prijatia
do programu MBA

Uchádzač o štúdium profesijného programu MBA musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • Ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne na bakalárskom stupni alebo ukončené profesijné vzdelávanie v programe BBA alebo preukázateľne doloženú dostatočnú prax v riadiacej či manažérskej pozícii a ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou (vyplnením čestného vyhlásenia o praxi, ktoré nájdete tu.)
  • Podanie riadne vyplnenej prihlášky na štúdium; podanie prihlášky je ZADARMO.
  • Na štúdium MBA prijímame BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.

Prihláste sa na štúdium MBA

Predpokladom pre prijatie na štúdium profesijného vzdelávacieho programu MBA je vysokoškolské vzdelanie najmenej v bakalárskom stupni. Z tejto podmienky je však možné udeliť výnimku v prípade, že má daný uchádzač preukázateľnú manažérsku, či inú odbornú prax v danom odbore.

  • Podanie prihlášky
    je zadarmo.
  • Nezaberie viac
    ako 2 minúty.
  • Pomôžu vám naši študijní koordinátori.

Poradíme vám s výberom programu

Obráťte sa na našich špecialistov alebo si dohovorte osobnú schôdzku.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu