Sociológia a psychológia

Program MBA Sociológia a psychológie je zameraný na spoločenské procesy a aplikáciu problematiky na konkrétne situácie s ohľadom na najnovšie poznatky z oblasti psychológie.

Prínosy a obsah programu

 • Úvod do základov a história psychológie
 • Porozumenie sociálnemu poriadku a jeho vplyvu na spoločnosť
 • Pochopenie problematiky sociálnej psychológie
 • Zoznámenie sa s typológiou osobností a ich prednosťami pre efektívnejší rozvoj jedinca a tým i spoločnosti
 • Definovanie etiky v oblasti psychológie
 • Osvojenie si psychológie práce a organizácie
 • Základné princípy zvládania a predchádzania konfliktov, princípy vyjednávania a stratégie ich riešenia
 • Moderné trendy v oblasti psychológie, rozvoja ľudí a manažérskej práci

Kvalitné štúdium MBA na BRITISH BUSINESS SCHOOL

Využite mimoriadnu cenu štúdia.

Akcia platí do 23. 6. 2024.

Možné aj na viac splátok

5 061 EUR bez DPH 3 300 EUR bez DPH 3 993 EUR s DPH
 • Podanie prihlášky
  je zadarmo
 • Nezaberie viac
  ako 2 minúty
 • Pomôžu vám naše
  študijné koordinátorky

Priebeh štúdia

 • 2 semestre, 10 modulov, 4 celodenné semináre prebiehajúce v sobotu.
 • Účasť na seminároch nie je povinná, ale je veľmi odporúčaná.
 • Dĺžka štúdia MBA programu je 1 rok; štúdium prebieha v češtině.
 • Jednotlivé moduly sú zakončené seminárnou prácou.
 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
 • E-learning - moderná študentská sekcia obsahujúca študijné podklady; bezplatná online knižnica.
 • Individuálne konzultácie s lektorom.
Zobraziť viac informácií

Akreditácia ASIC

BRITISH BUSINESS SCHOOL (BBS) je akreditovaná ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities), ktorá je akreditačnou inštitúciou pre medzinárodné školy, vysoké školy a univerzity. BBS získala pre svoju činnosť status Premier ASIC. Akreditácia ASIC uľahčuje študentom ich rozhodovanie, pretože preukázateľne informuje o tom, že nimi akreditované školy, univerzity a vzdelávacie organizácie patria medzi vysoko kvalitné inštitúcie.

ASIC je uznávaný UKVI vo Veľkej Británii a je členom CHEA International Quality Group (CIQG) v USA. Rovnako je členom BQF (British Quality Foundation) a inštitucionálnym členom EDEN (European Distance a E-learning Network).

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu