DBA – Executive Management

Štúdium je určené pre vrcholových manažérov, ktorí chcú na sebe neustále pracovať
a držať krok s najnovšími trendmi.

Prínosy a obsah programu

 • Študenti sa zameriavajú na aplikáciu moderných trendov do praxe a sústredia sa na reálne problémy, s ktorými sa firmy alebo verejné inštitúcie bežne stretávajú.

 • Program ponúka 8 odborných seminárov zameraných na praktické zručnosti v oblastiach stratégie, manažmentu, inovatívnych riešení, procesných postupov, leadershipu, IT či psychológie.

 • Program DBA - Executive Management prináša komplexný pohľad na problematiku riadenia podniku od prevádzkových záležitostí po inovatívne riešenia, ktoré musia reagovať na súčasné trendy (napríklad robotizácia), využívanie zdrojov, vytvorenie strategických plánov až po audit. Štúdium je určené pre vrcholových manažérov, ktorí chcú na sebe neustále pracovať a držať krok s najnovšími trendmi.

Cena štúdia DBA

Najbližší cyklus štúdia DBA máj 2024.

Prihláste sa teraz za výhodnejšiu cenu.

Cena štúdia

6 734 EUR bez DPH 5 100 EUR bez DPH 6 171 EUR s DPH
 • Podanie prihlášky
  je zadarmo
 • Nezaberie viac
  ako 2 minúty
 • Pomôžu vám naše
  študijné koordinátorky

Priebeh štúdia

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom osem študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov. Z každého modulu musí študent vypracovať seminárnu prácu s rozsahom 10 normostrán. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou.
 • Výučba je rozdelená do štyroch seminárov, kde sa študenti stretnú s jednotlivými lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.
 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje metodologický seminár a jeden vzdelávací modul.
 • V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva moduly 3 a 4. V druhom semestri prebiehajú ďalšie dva semináre. Najprv s výkladom za moduly 5 a 6, následne seminár s modulmi 7 a 8. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkom štyri semináre.
 • Výklad za jeden modul je v rozsahu štyroch vyučovacích hodín (4x45 minút).
 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Na prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne i záverečné práce vypracované v jazyku slovenskom.
 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou - online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.
 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, dotazom cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie či osobne.
 • Študenti sa na plnenie študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.
 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce v rozsahu minimálne 80 normostrán a jej následnou obhajobou.
 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií modernej online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice je teraz študentom poskytnutý fond viac ako 1.000.000+ titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.
Zobraziť viac informácií

Akreditácia ASIC

BRITISH BUSINESS SCHOOL (BBS) je akreditovaná ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities), ktorá je akreditačnou inštitúciou pre medzinárodné školy, vysoké školy a univerzity. CBS získala pre svoju činnosť status Premier ASIC. Akreditácia ASIC uľahčuje študentom ich rozhodovanie, pretože preukázateľne informuje o tom, že nimi akreditované školy, univerzity a vzdelávacie organizácie patria medzi vysoko kvalitné inštitúcie.

ASIC je uznávaný UKVI vo Veľkej Británii a je členom CHEA International Quality Group (CIQG) v USA. Rovnako je členom BQF (British Quality Foundation) a inštitucionálnym členom EDEN (European Distance a E-learning Network).

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu