Titul DBA

Štúdium DBA (Doctor of Business Administration) predstavuje
najvyššiu možnú úroveň manažérskeho vzdelávania.
Jedná sa o nadstavbu titulu MBA.

Všeobecné informácie k titulu DBA

 • Štúdium DBA (Doctor of Business Administration) predstavuje najvyššiu možnú úroveň manažérskeho vzdelávania.

 • Zameriava sa na získanie nových znalostí a zručností, ktoré absolventi využijú predovšetkým vo svojej praxi.

 • Titul DBA je celosvetovým štandardom medzi manažérmi a v Slovenskej republike sa radí medzi celoživotné profesijné vzdelávanie a nejedná sa o akademický titul.

 • Po úspešnom absolvovaní profesijne vzdelávacieho programu si absolvent môže zapísať titul za svoje meno v nasledujúcom tvare: Ing. Milan Kočí, DBA

Titul DBA svojim držiteľom poskytuje veľa výhod pre ďalšie uplatnenie na profesijnej dráhe a všetkým potenciálnym zamestnávateľom vysiela jasný signál o ochote sa i naďalej vzdelávať.

Študijné programy

Pri štúdiu DBA sa stretnete s množstvom zaujímavých ľudí ako priamo z vášho odboru, tak aj špičkami slovenského biznisu. Vďaka seminárom a tematickým stretnutiam tak získate cenné kontakty, ktoré môžete následne využiť aj v profesionálnom živote. Môžete sa tiež stať členmi nášho absolventského klubu.

Titul DBA nie je podľa zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a doplnení ďalších zákonov (zákon o vysokých školách), v znení neskorších predpisov, v Českej republike definovaný ako akademický titul, ale je udeľovaný ako profesijný neakademický titul dokladajúci rozšírené manažérske vzdelanie s praxou nad rámec vysokej školy. Nedá sa teda zapisovať do občianskeho preukazu.

viac o študijnom programe

Podmienky prijatia

Podmienkou pre prijatie do programu DBA je prax na manažérskej pozícii v dĺžke minimálne 5 rokov. Súčasne musí uchádzač o štúdium byť absolventom programu MBA, alebo absolventom vysokoškolského vzdelania II. stupňa, alebo vyšším (napríklad Ing., Mgr., alebo MUDr.).

Titul DBA je v zahraničí dlhodobo považovaný za štandard vo vzdelaní väčšiny manažérov či vedúcich pracovníkov. Jeho dosiahnutie uznávané a dobre hodnotené najmä v nadnárodných a zahraničných organizáciách.

Výhody titulu DBA

 • Získanie nových znalostí a zručností.
 • Výrazné posilnenie hodnoty každého absolventa na pracovnom trhu.
 • Náskok pred konkurenciou.
 • Nadviazanie profesných kontaktov.
 • Naštartovanie úspešného kariérneho rastu.
 • Prístup k lepším a lepšie plateným pracovným pozíciám.
 • Nové trendy a najmodernejšie postupy.
 • Titul je signál o ochote jedinca sa vzdelávať.

Prednosti titulu DBA

Už samotná podstata titulu DBA vyjadruje, že nejde o ekvivalent k vysokoškolskému štúdiu. Štúdium DBA sa totiž orientuje na prehĺbenie doposiaľ získaných znalostí a zručností, a tieto znalosti efektívne a so zapojením najmodernejších postupov aplikuje na praktické manažérske problémy.

Vďaka tejto orientácii na prax je hodnota štúdia DBA nepopierateľná a štúdium vďaka nej poskytuje absolventom okamžité zvýšenie profesijnej kvalifikácie. Výučba je realizovaná v spolupráci s uznávanými odborníkmi z najrôznejších odborov, ktorí študentom odovzdávajú vlastné mnohoročné praktické skúsenosti.

Popri tom majú študenti možnosť rozoberať s lektormi najaktuálnejšie manažérske trendy i záležitosti ich vlastných profesijných postupov. Výučba v seminároch je tak silne zameraná na preberanie reálnych situácií a riešenie prípadových štúdií.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu