Štúdium online MBA

Študujte MBA online odkiaľkoľvek. Využite možnosti získať nové znalosti a schopnosti, ktoré uplatníte na trhu práce alebo vo svojom podnikaní. Počas jedného roka sa Vám vďaka kvalitnému, na praxi zameranému štúdiu, otvoria nové obzory v akomkoľvek odbore, ktorý sa na BRITISH BUSINESS SCHOOL rozhodnete študovať.

Pro koho je online studium určeno?

Programy online MBA ponúkajú študentom ešte väčšiu študijnú voľnosť ako naša štandardná kombinovaná výučba, a to pri zachovaní vysokej úrovne kvality. Nie je potrebné sa už vôbec fyzicky zúčastniť seminárov a možno teda plnohodnotne študovať odkiaľkoľvek. Štúdium je určené predovšetkým pre tých, ktorí sú časovo veľmi zaneprázdnení a potrebujú si svoj študijný harmonogram plánovať oveľa nezávislejšie. Online MBA je vhodné nielen pre manažérov, členov manažmentu či podnikateľov, ale pre všetkých, ktorí pracujú na svojom sebarozvoji a chcú získať náskok pred ostatnými. Naše programy neponúkajú len jednoduchú výučbu aktuálnych teoretických informácií, ale ich hlavným cieľom je pomôcť študentom k praktickému využitiu novo nadobudnutých znalostí.

Ako prebieha online štúdium?

Každý program online MBA na BRITISH BUSINESS SCHOOL sa skladá z desiatich špecializovaných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov. Pri výučbe online formou sa študenti každý mesiac zúčastnia jedného online seminára, pričom každý seminár predstavuje výučbu jedného študijného modulu. Každý seminár je vedený odborným lektorom, kedy je pri výučbe kladený veľký dôraz predovšetkým na praktické využitie novo získaných znalostí. Vo zvyšku výučby už študenti pracujú úplne samostatne pomocou e-learningu, v rámci ktorého môžu využiť všetky potrebné výukové materiály a tiež online knižnicu s 1.000.000+ odborných titulov. Po celú dobu štúdia sú samozrejme lektori svojim študentom i naďalej k dispozícii na konzultácie. V priebehu štúdia spracovávajú študenti seminárnu prácu za každý z desiatich modulov. Na konci štúdia každý vypracuje záverečnú prácu, ktorú následne obhajuje pred komisiou.

Aké sú podmienky prijatia na štúdium?

Podmienkou pre prijatie do MBA programu je ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne na bakalárskom stupni. Na štúdium však môže byť prijatý aj uchádzač bez vysokoškolského vzdelania, a to v prípade, že preukáže dostatočnú prax na manažérskej pozícii. Prijímacie skúšky uchádzači o štúdium neskladajú.

Aký je prínos titulu MBA?

Titul MBA je dnes celosvetovo oceňovaný štandard medzi manažérmi a absolvovaním štúdia dáte svojmu okoliu najavo, že ste človek, ktorý rozvíja svoj potenciál, vie na sebe cielene samostatne pracovať, chce kariérne rásť a neustále sa posúvať. Štúdium MBA je vzhľadom k svojmu praktickému spôsobu výučby ideálnym doplnkom k predchádzajúcemu vysokoškolskému vzdelaniu a zároveň pomáha aj skúsenejším manažérom, ktorí počas štúdia prehĺbia svoje znalosti, získajú nové know-how a tým i pre svoju prácu. Vďaka všetkým týmto aspektom Vám titul MBA dáva tie najlepšie predpoklady pre kvalitné profesijné uplatnenie. Nositelia titulu tak získavajú výrazný náskok na trhu práce pred ostatnými pracovníkmi daného odboru.

Začatie nových cyklov

Štúdium MBA začíname 3x ročne: marec, máj a november. Bližšie informácie o špecializáciách manažérskych programov nájdete pod jednotlivými programami.

Kvalitné štúdium MBA na BRITISH BUSINESS SCHOOL

Využite mimoriadnu cenu štúdia.

Akcia platí do 14. 7. 2024.

Možné aj na viac splátok

5 061 EUR bez DPH 3 300 EUR bez DPH 3 993 EUR s DPH
 • Podanie prihlášky
  je zadarmo
 • Nezaberie viac
  ako 2 minúty
 • Pomôžu vám naše
  študijné koordinátorky

Priebeh štúdia

 • 10 modulov - 10 seminárov v rozsahu 3 vyučovacích hodín, tj 3x45 minút.
 • Stretnutia sa konajú vždy raz v mesiaci, vo všedný deň po 17:00 hodine v rozsahu 2 hodín. Presný termín a čas seminárov je plánovaný zhruba 2 mesiace dopredu.
 • Účasť na seminári a videokonferenciách povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.
 • Dĺžka štúdia MBA programu je 1 rok; štúdium prebieha v češtině (akceptácia slovenčiny).
 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu, ktorá je následne klasifikovaná lektorom.
 • Celé štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
 • E-learning - moderná študentská sekcia obsahujúca študijné podklady; bezplatná online knižnica.
 • Individuálne konzultácie s lektorom.
Zobraziť viac informácií

Referencie firem

Poradíme vám s výberom programu.

Obráťte sa na našich špecialistov alebo si dohovorte osobnú schôdzku.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu