Podnikanie a inovácie

Program MBA Podnikanie a inovácie zoznamuje študentov so znalosťami a praktickými zručnosťami z oblasti manažmentu v podnikaní a napríklad celým inovačným procesom.

Prínosy a obsah programu

 • Zoznámenie s princípmi fungovania jednotlivých súčastí firmy
 • Prehĺbenie znalostí krízového a strategického manažmentu. Analýza a vyhodnotenie rizíka strategicky významných informací
 • Motivácia k automatizácii a robotizácii výroby
 • Porozumenie efektívnemu finančnému a projektovému riadeniu
 • Optimálne nastavenie manažérskych kompetencií vo vnútri podniku
 • Posúdenie a správne zhodnotenie všetkých možných dopadov nových technológií na chod spoločnosti

Kvalitné štúdium MBA na BRITISH BUSINESS SCHOOL

Využite mimoriadnu cenu štúdia.

Akcia platí do 23. 6. 2024.

Možné aj na viac splátok

5 061 EUR bez DPH 3 300 EUR bez DPH 3 993 EUR s DPH
 • Podanie prihlášky
  je zadarmo
 • Nezaberie viac
  ako 2 minúty
 • Pomôžu vám naše
  študijné koordinátorky

Priebeh štúdia

 • 2 semestre, 10 modulov, 4 celodenné semináre prebiehajúce v sobotu.
 • Účasť na seminároch nie je povinná, ale je veľmi odporúčaná.
 • Dĺžka štúdia MBA programu je 1 rok; štúdium prebieha v češtině.
 • Jednotlivé moduly sú zakončené seminárnou prácou.
 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
 • E-learning - moderná študentská sekcia obsahujúca študijné podklady; bezplatná online knižnica.
 • Individuálne konzultácie s lektorom.
Zobraziť viac informácií

Akreditácia ASIC

BRITISH BUSINESS SCHOOL (BBS) je akreditovaná ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities), ktorá je akreditačnou inštitúciou pre medzinárodné školy, vysoké školy a univerzity. BBS získala pre svoju činnosť status Premier&ASIC. Akreditácia ASIC uľahčuje študentom ich rozhodovanie, pretože preukázateľne informuje o tom, že nimi akreditované školy, univerzity a vzdelávacie organizácie patria medzi vysoko kvalitné inštitúcie.

ASIC je uznávaný UKVI vo Veľkej Británii a je členom CHEA International Quality Group (CIQG) v USA. Je tiež členom BQF (British Quality Foundation) a inštitucionálnym členom EDEN (European Distance a E-learning Network).

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu