Titul BBA

Za titulom BBA sa skrýva skratka anglického súslovia
Bachelor of Business Administration.

Všeobecné informácie k titulu BBA

 • Titul BBA (Bachelor of Business Administration), možno do češtiny preložiť ako bakalárske štúdium v obchodnej administratíve, alebo ako bakalár manažmentu a podnikového hospodárstva.

 • Zameriava sa na získanie nových znalostí a zručností, ktoré absolventi využijú predovšetkým vo svojej praxi.

 • Tento anglosaský titul je v zemi svojho pôvodu uznávaný práve ako bakalár. Na Slovensku však titul nie je uznaný ako akademický a nemožno ho teda zapísať do občianskeho preukazu. Zaraďuje sa ako celoživotné profesné vzdelávanie.

 • Po úspešnom absolvovaní profesijne vzdelávacieho programu si absolvent môže zapísať titul za svoje meno v nasledujúcom tvare: Marie Šikovná, BBA

Titul BBA svojim držiteľom poskytuje veľa výhod pre ďalšie uplatnenie na profesijnej dráhe a všetkým potenciálnym zamestnávateľom vysiela jasný signál o ochote sa aj naďalej vzdelávať.

Študijné programy

Pri štúdiu BBA sa u nás stretnete s množstvom zaujímavých ľudí ako priamo z vášho odboru, tak aj špičkami českého biznisu. Vďaka seminárom a tematickým stretnutiam tak získate cenné kontakty, ktoré môžete následne využiť aj v profesnom živote. Môžete sa tiež stať členmi nášho absolventského klubu.

Titul BBA nie je podľa zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a doplnení ďalších zákonov (zákon o vysokých školách), v znení neskorších predpisov, v Českej republike definovaný ako akademický titul, ale je udeľovaný ako profesijný neakademický titul dokladajúci rozšírené manažérske vzdelanie s praxou nad rámec vysokej školy. Nie je ho preto možné zapisovať do občianskeho preukazu.

Viac o študijných programoch

Podmienky prijatia

Predpokladom pre prijatie na štúdium profesijného vzdelávacieho programu BBA je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Titul BBA je v zahraničí dlhodobo považovaný za štandard vo vzdelaní väčšiny manažérov či vedúcich pracovníkov. Jeho dosiahnutie je uznávané a dobre hodnotené najmä v nadnárodných a zahraničných organizáciách.

Výhody titulu BBA

 • Získanie nových znalostí a zručností.
 • Výrazné posílení hodnoty každého absolventa na pracovním trhu.
 • Náskok pred konkurenciou.
 • Nadviazanie profesných kontaktov.
 • Naštartovanie úspešného kariérneho rastu.
 • Prístup k lepším a lepšie plateným. pracovným pozíciám.
 • Nové trendy a najmodernejšie postupy.
 • Titul je signál o ochote jedinca sa vzdelávať.

Prednosti titulu BBA

Už samotná podstata titulu BBA vyjadruje, že nejde o ekvivalent k vysokoškolskému štúdiu. Štúdium BBA sa orientuje na prehĺbenie doposiaľ získaných znalostí a zručností, a tieto znalosti efektívne a so zapojením najmodernejších postupov aplikuje na praktické manažérske problémy.

Vďaka tejto orientácii na prax je hodnota štúdia BBA nepopierateľná a štúdium vďaka nej poskytuje absolventom okamžité zvýšenie profesijnej kvalifikácie. Výučba je realizovaná v spolupráci s uznávanými odborníkmi z najrôznejších odborov, ktorí študentom odovzdávajú vlastné mnohoročné praktické skúsenosti.

Popri tom majú študenti možnosť rozoberať s lektormi najaktuálnejšie manažérske trendy i záležitosti ich vlastných profesijných postupov. Výučba v seminároch je tak silne zameraná na preberanie reálnych situácií a riešenie prípadových štúdií.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu