BBA – Základy managementu online

Profesijný vzdelávací program BBA Základy manažmentu online ponúkajú štúdium v komplexnej forme.

Prínosy a obsah programu

 • Predanie najdôležitejších informácií z jednotlivých oblastí managementu v komplexnej forme.

 • Po absolvovaní tohto programu študenti automaticky spĺňajú požiadavky pre prijatie ku štúdiu MBA programu.

 • Tento program je určený absolventom stredných škôl a gymnázií, prípadne uchádzačom bez predchádzajúcej manažérskej praxe, ktorí chcú získať teoretické znalosti zo všetkých kľúčových oblastí managementu.

 • Štúdium pripravuje na profesionálny výkon v rámci budúcej manažérskej pozície.

Cena štúdia BBA

Najbližší cyklus štúdia BBA október 2024.

Prihláste sa teraz za výhodnejšiu cenu.

Cena štúdia

2 734 EUR bez DPH 1 920 EUR bez DPH 2 323 EUR s DPH
 • Podanie prihlášky
  je zadarmo
 • Nezaberie viac
  ako 2 minúty
 • Pomôžu vám naše
  študijné koordinátorky

Priebeh štúdia

 • 7 modulov - 7 seminárov v rozsahu 3 vyučovacích hodin, tj. 3x45 minút.
 • Stretnutia sa konajú vždy raz v mesiaci, vo všedný deň po 17:00 hodine v rozsahu 3x45 minút. Presný termín a čas seminárov je plánovaný zhruba 2 mesiace dopredu.seminářů je plánován zhruba 2 měsíce dopředu.
 • Účasť na seminári a videokonferenciách povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.
 • Dĺžka štúdia BBA programu je 1 rok; štúdium prebieha v českom jazyku.
 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu, ktorá je následne klasifikovaná lektorom.
 • Celé štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
 • E-learning - moderná študentská sekcia obsahujúca študijné podklady; bezplatná online knižnica.
 • Individuálne konzultácie s lektorom.
Zobraziť viac informácií

Akreditácia ASIC

BRITISH BUSINESS SCHOOL (BBS) je akreditovaná ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities), ktorá je akreditačnou inštitúciou pre medzinárodné školy, vysoké školy a univerzity. BBS získala pre svoju činnosť status Premier ASIC. Akreditácia ASIC uľahčuje študentom ich rozhodovanie, pretože preukázateľne informuje o tom, že nimi akreditované školy, univerzity a vzdelávacie organizácie patria medzi vysoko kvalitné inštitúcie.

ASIC je uznávaný UKVI vo Veľkej Británii a je členom CHEA International Quality Group (CIQG) v USA. Rovnako je členom BQF (British Quality Foundation) a inštitucionálnym členom EDEN (European Distance a E-learning Network).

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu