Zavedenie systému strategického riadenia

Anotácia

Základom dobre fungujúceho strategického riadenia je jeho správna implemenácia. Študenti sa naučia nielen zaviesť samotný systém, ale taktiež vyhýbať sa častým chybám, ktoré sú spojené so systémom. Modul se bude ďalej venovať aktualizácii systému a faktorom, ktoré sú kľúčové pre správne fungovanie.


Odporúčaná literatúra

  • Strategické řízení podniku (Tóth, Petrů); VŠFS ISBN 978-80-7408-151-4
  • Strategické řízení podniku (Zuzák); GRADA ISBN 978-80-247-4008-9
  • Strategické řízení (Hanzelková, Vykypěl, Keřkovský) C.H.BECK ISBN 978-80- 7400-637-1
  • Tvorba strategie a strategické plánování (Vacík); GRADA ISBN 978-80-247- 3985-4
  • Mistr Sun an umění obchodu (McNeily, Sun Tze); B4U Publishing ISBN 978- 80-87222-28-7

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu