Úvod do marketingu

Anotácia

Cieľom tohto modulu je uviesť poslucháčov do problematiky odboru, oboznámiť ich so základnými pojmami, procesmi a pripraviť ich na prácu marketéra. Snahou lektora je odovzdať v rámci vyučovaného predmetu nielen odborné znalosti, ale aj podporovať pracovné sebavedomie študentov a ich záujem o realizáciu v odbore. Pre ľahšie naplnenie týchto cieľov je vyučovaná látka tvorená kombináciou teórie a prípadových štúdií.


Odporúčaná literatúra

  • Kotler, P.: Marketing Management. 10. rozšířené vyd. Grada Publishing, Praha, 2001. ISBN 80-247-0016-6
  • Praha, 2001. ISBN 80-247-0016-6 (respektive jiný titul od Philipa Kotlera) 
 Vysekalová, J., Mikeš, J.: Reklama – jak dělat reklamu. 3. vyd. Grada Publishing, Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3492-7
  • Pelsmacker, P. a kolektiv: Marketingová komunikace. Grada Publishing, Praha, 2003
  • Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G.: Modernímarketing.1.vyd.Grada Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2
  • Foret, M.: Marketing základy a postupy. Computer press, Praha, 2001

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu