Strategický management

Anotácia

Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa s úlohou, náplňou a tvorbou stratégie podniku vrátane čiastkových stratégií pre jednotlivé oblasti, ako integrálnych súčastí celkovej stratégie, resp. plánovanie podniku. Formulovať dlhodobú stratégiu podniku znamená nájsť odpovede na základné otázky úspešného fungovania spoločnosti na trhu. Stanovenie správnych cieľov podniku a vhodných stratégií, teda ciest, akými budú ciele dosiahnuté, je nutné na základe dôkladnej strategickej analýzy podniku, pričom sú využívané závery SWOT analýzy.


Odporúčaná literatúra

  • SOUČEK, Z. Strategie úspěšného podniku: symbióza kreativity a disciplíny. V Praze: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-572-5
  • Dedouchová, M.,(2002), Strategie podniku,C.H.Beck , Praha
  • Drdla, M., Rais, K.,(2001), Reegineering - Řízení změn ve firmě, Computer Press, Praha
  • Keřkovský, M., Vykypěl, O. Strategické řízení Teorie pro praxi. C. H. BECK, Praha, 2007, ISBN: 80-7179-453-8
  • Keřkovský, M., (2001), Moderní přístupy k řízení výroby, C. H. Beck, Praha

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu