Spolupráca a partnerstvo verejného sektora

Anotácia

Základným cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov s významom a súčasným využitím princípov partnerstva v praktickej podpore lokálneho a regionálneho rozvoja. Zámerom je zhodnotiť prínosy partnerstva vo zvyšovaní kvality života v obciach a regiónoch. Vedľa definovania samotného pojmu partnerstva a jeho prínosov aj limitov pri realizácii rozvojových opatrení je osobitná pozornosť venovaná aj ďalším termínom a pojmom s úzkou väzbou na problematiku partnerstva, ako je networking, governance a pod.


Odporúčaná literatúra

  • Khendriche Trhlínová, Z.: Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů. Auditorium, Praha, 2014
  • Potůček M., a kol.: Veřejná politika. SLON, Praha, 2005
  • Dočkal, V. (ED.): Regionální politika EU a naplňování principu partnerství. Případová studie České republiky, Německa, Francie a Slovinska. Masarykova univerzita, Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2006
  • Gavlasová, I. a kol.: Spolupráce obcí jako faktor rozvoje. Goergetown, Brno, 2007
  • Nejdl, P., Čermák D.: Participace a partnerství v místní veřejné správě. Sociologický ústav AV ČR, Praha, 2007

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu