Psychologické aspekty vedenia a riadenia zamestnancov

Anotácia

Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými poznatkami vedenia a riadenia zamestnancov so zameraním na prístupy jednotlivých psychologických disciplín s dôrazom na problematiku psychológie práce a riadenia. Výučba je koncipovaná ako základ štúdia vedenia a riadenia zamestnancov. Súčasne si kladie za cieľ prispieť k sebapoznaniu, k rozvoju osobnosti študenta i možnostiam sebarealizácie. Predmet súčasne tvoria prirodzené východiská pre rad ďalších disciplín vo výučbe, zameraných na problematiku komunikácie, riadenia, ale tiež pre personalistiku, andragogiku, psychológiu osobnosti a iné.


Odporúčaná literatúra

  • Armstrong, M., Stephen, T. Řízení lidských zdrojů – Moderní pojetí a postupy. 13. vyd., Praha: Grada 2015
  • Bedrnová, E., Jarošová, E., Nový I. a kol. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press 2012
  • Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie řízení. Praha, 2007
  • Dvořáková, Z. Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H. Beck, 2012
  • Mikuláštík, M. Manažerská psychologie. Praha: Grada 2015

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu