Obchodné právo

Anotácia

Modul je stručným prehľadom problematiky obchodného práva ako jedného z tradičných právnych odvetví. Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov prierezovo so základnými pojmami a právnymi inštitútmi obchodného práva a podnikania. Študentom sú predstavené ako základné pojmy a dôležité inštitúty časti prvého obchodného zákonníka, tak aj spoločenského práva s vymedzením jednotlivých typov obchodných spoločností spolu s profilujúcími príkladmi.


Odporúčaná literatúra

  • Gerloch, A.: Teorie práva, 5. vydání, Aleš Čeněk, 2009. ISBN 80-7179-028-1
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění
  • Černá, S., Plíva, S. a kol.: Podnikatel a jeho právní vztahy, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha, 2013. ISBN 978-80-8746-76-7
  • Heskett, J.L., Sasser, W.E., Schlesinger, L.A.,: The service profit chain, Simon and Schuster, 1997

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu