Medzinárodné účtovníctvo (IAS/IFRS)

Anotácia

Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov s procesom harmonizácie finančného výkazníctva, s konkrétnymi princípmi, postupmi a pravidlami, ktoré pre vykazovanie jednotlivých prvkov účtovnej závierky definuje systém IFRS. V závere kurzu budú študenti schopní rozhodnúť o spôsobe vykazovania vybraných situácií z oblasti aktív, záväzkov, kapitálu, nákladov a výnosov. Mali by byť schopní s porozumením využívať obsah dát poskytovaných IFRS a rozumieť základným rozdielom v porovnaní s dátami zisťovanými podľa českých účtovných štandardov.


Odporúčaná literatúra

  • BOHUŠOVÁ, H.HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ A APLIKACE IAS/IFRS. VYBRANÉ IAS/IFRS V PODMÍNKÁCH ČESKÝCH PODNIKŮ. 1.VYDÁNÍ. PRAHA, ASPI, 2008. 308 S. ISBN 978-80-7357-366-9
  • FICBAUER, J., FICBAUER, D. Mezinárodní účetní a daňové standardy. 1.vydání. Ostrava-Přívoz, KEY Publishing s.r.o., 2007. 146 s. ISBN 978-80- 87071-41-0
  • DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2.vydání. Brno, Computer Press, a.s., 2008. 329 s. ISBN 978- 80-251-1950-1
  • KRUPOVÁ, L., VAŠEK, L., ČERNÝ, M. R. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví.1.vydání. Praha, 1.VOX a.s – nakladatelství, 2005. 1 050 s. ISBN 80-86324-44-3
  • HINKE, J. Účetní systém IAS/IFRS. 1.vydání. Praha, Kernberg Publishing, 2007. 190 s. ISBN 978-80-903962-2-7

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu