Medzinárodné obchodné právo

Anotácia

Cieľom tohto modulu je poskytnúť študentom stručný prehľad o podstate medzinárodnej obchodnej politiky, nástrojoch jej realizácie a princípoch mnohostranného obchodného systému. Študenti budú podrobne oboznámení nielen s autonómnymi a zmluvnými nástrojmi zahranično-obchodnej politiky krajín, ale aj so základnými smermi obchodnej politiky, pričom budú diskutovať o ich uplatňovaní v medzinárodnom obchode a budú tiež hodnotiť a komparovať úspešnosť obchodných stratégií u vybraných krajín.


Odporúčaná literatúra

  • Kučera Zdeněk. Mezinárodní právo soukromé. 7. vyd.. Brno, Doplněk - Aleš Čeněk, Plzeň, aktuální vydání
  • Rekodifikované mezinárodní právo soukromé, Monika Pauknerová, Květoslav Růžička a kol., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014
  • Kučera,Pauknerová,Růžička a kol.. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň, Aleš Čeněk, aktuální vydání
  • Rozehnalová N.. Právo mezinárodního obchodu. 3. vyd.. Wolters Kluwer, Praha. aktuální vydání
  • Valdhans, J.. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. C.H.Beck, Praha. 2 aktuální vydání 012

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu