Krízový management

Anotácia

Predpokladom úspešného riadenia podniku v podmienkach trhovej ekonomiky je, ako manažér dokáže predchádzať a reagovať na rôzne krízy a krízové situácie. Cieľom modulu je zoznámiť študentov na jednej strane s proaktívnym prístupom k predikcii a identifikácii kríz, a na druhej strane s postupom krízového riadenia podniku. Kríza obvykle nevznikne náhle, ale postupne sa vyvíja a prechádza jednotlivými vývojovými štádiami. Formulácia protikrízových opatrení a vytváranie systému včasného varovania sú nástroje pre zvládanie a predchádzanie krízam.


Odporúčaná literatúra

  • KARÁSEK, Petr. Léčení firem v krizi: krizové řízení z pohledu manažera, který vedl záchranu značky Tatra. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0681-3
  • SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 2013. Expert. ISBN 978-80-247-4644-9
  • ZAPLETALOVÁ, Šárka. Krizový management podniku pro 21. století. Praha: Ekopress, 2012 ISBN 978-80-86929-85-9
  • ZUZÁK, Roman a Martina FEJFAROVÁ. Krizové řízení podniku. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3156-8
  • FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení: jak se efektivně vyrovnat s budoucími hrozbami a příležitostmi. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80- 271-2020-8

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu