Finančná stratégia a riadenie podniku

Anotácia

Finančné riadenie je disciplínou, bez ktorej sa nezaobíde žiadny úspešný ekonomický subjekt. Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov so zásadami finančného riadenia ekonomického subjektu a osvetliť základné vzťahy či súvislosti medzi bežne používanými finančnými výkazmi. Poslucháči budú tiež oboznámení s dôležitými pojmami finančného riadenia a zásadami implementácie interných kontrol nutných po zaistení správnosti a konzistencie finančných výkazov.


Odporúčaná literatúra

  • CIPRA, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 308 s. ISBN 80-86119-91-2
  • DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3. upravené vydání. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-68-2
  • GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2009. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2
  • HANZELKOVÁ, A., KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení: teorie pro praxi. 3. přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. 232 s. ISBN 978-80-7400-637-1
  • HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7357-392-8

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu