Facility management

Anotácia

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa so základnými pojmami v oblasti facility managementu a so základnom nastavení a fungovania služieb v jeho rámci. Tento modul poskytuje základné znalosti a pochopenie flexibilného priestoru, ktorým jednoznačne facility management je. Náplňou modulu je poskytnutie komplexného pohľadu na správu nehnuteľností a majetku, zaistenie všetkých podporných služieb. Študent v rámci prednášky získa povedomie o význame facility managementu v praxi a bude tak schopný aktívne tento odbor využívať.


Odporúčaná literatúra

  • KUDA František, BERÁNKOVÁ Eva a SOUKUP Petr. Facility management v kostce pro profesionály i laiky.1. vydání. Olomouc: Form Solution s.r.o., 2012. 50 stran., ISBN 978-80-905257-0-2
  • VYSKOČIL Vlastimil K. Facility management: procesy a řízení podpůrných činností. 1.vydání. Praha: Professional Publishing, 2009. 176 stran. ISBN 978-80-86946-97-9
  • Evropská norma ČSN EN 15 221 (všechny části)

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu