Change management

Anotácia

Cílem modulu je seznámit studenty se základními přístupy k rozvoji organizace. Upozornit na významnost managementu změn jako nástroje k rozvoji konkurenceschopnosti organizace. Posoudit postoje pracovníků ke změnám a hledat příčiny odporu k zavádění změn. Formulovat doporučení, jak překonávat odpor ke změnám. Středem pozornosti budou modely řízení změn a úloha organizační kultury při zavádění změn.


Odporúčaná literatúra

  • KOTTER, John P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-314-4
  • ŘEHOŘ, Petr. Řízení změn. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016
  • KUBÍČKOVÁ, Lea a Karel RAIS. Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 2012. Expert. ISBN 978-80-247-4564-0
  • CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. Management a organizační chování. Praha: Grada, c2010. ISBN 978-80-247-3348-7
  • DONNELLY, James H., James L. GIBSON a John M. IVANCEVICH. Management. Praha: Grada, 2008. ISBN 80-7169-422-3

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu