Pracovné právo

Anotácia

Cieľom modulu je poskytnúť študentom sprievodcu princípy pracovného práva, ktorý ich vykoná právnymi vzťahmi medzi zamestnávateľom a zamestnancom pred a pri vzniku, zmenách a skončení pracovného pomeru či dohôd mimo pracovného pomeru. V rámci tohto modulu študenti získajú základnú orientáciu v zamestnaneckých vzťahoch, v ktorých sa každodenne pohybujú aj oni sami.


Odporúčaná literatúra

  • Hloušková P. a kol.: Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2021, 14. akt. vyd., Olomouc, ANAG, 2021, ISBN 978-80-7554-306-6
  • Hůrka P. a kol.: Zákoník práce, Komentář, 6. akt. vyd., Praha, Wolters Kluwer, 2020, ISBN 978-80-7598-910-9
  • Hůrka P. a kol.: Pracovní právo, právnická učebnice, 3. akt. vyd., Plzeň, Aleš Čeněk, s.r.o., 2020, ISBN 978-80-7380-825-9
  • Mlýnková A.: Skončení pracovního poměru v souvislostech, 1. vyd. Praha, Wolters Kluwer ČR, 2020, ISBN 978-80-7598-723-5
  • Šubrt B., Vrajík M.: Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech, 1. vyd. Olomouc, ANAG, 2019, ISBN 978-80-7554-218-2

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu