Finančný management a riadenie nákladov

Anotácia

Finančný management zdravotníckych zariadení je najslabším článkom riadenia zdravotníctva. Najmä nemocnice nevyužívajú správnym spôsobom pravidlá finančného riadenia, pretože hlavnú pozornosť venujú nákladom a výnosom, a len v minimálnej miere sa zaoberajú riadením finančných tokov, pracovným kapitálom a len vo veľmi výnimočných prípadoch uskutočňujú kauzálne finančné analýzy ako zdroje pre vrcholové riadenie. Prevládajú statické pohľady na rozpočtovanie nákladov, bez využívania moderných metód plánovania nákladov a ich riadenie. Modul obsahuje výklad najzákladnejších pojmov tak, aby boli správne pochopené aj pre neekonómov. Zároveň poskytuje návod na to, aby manažéri iniciovali zavedenie nových metód do riadenia ekonomiky zdravotníckych zariadení.


Odporúčaná literatúra

  • Drury, C.: Management & cost accounting. 5th ed. London: Thomson, 2000. ISBN 1861525362
  • Fibírová, J.: Reporting – moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. Grada Publishing, Praha, 2003. ISBN 80-247-0482-X
  • Gladkij, I.: Management ve zdravotnictví. Vyd. 1. Computer Press, Brno, 2003. ISBN 80-7226-996-8
  • Král, B.: Manažerské účetnictví. Management Press, Praha. ISBN 978-80- 7261-217-8
  • Petřík, T.: Ekonomické a finanční řízení firmy. Grada Publishing, Praha, 2005. ISBN 80-247-1046-3

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu